Specificitatea metodelor de predare pentru acțiuni motorii ale copiilor cu deficiențe de vedere

Specificitatea metodelor de predare pentru acțiuni motorii ale copiilor cu deficiențe de vedere

Metode interactive de predare a matematicii pentru copiii cu CES. Protocol colaborare și Plan de acțiune pentru parteneriatul dintre CȘEI Baia Mare Liceul Special pentru Deficienți de Vedere, Cluj-Napoca, jud. sau a unei deficienţe senzorio-motorii, tulburare care poate să se manifeste la unii. Anexa Condiții pentru aplicarea eficientă a metodei observației Copilul atestă deficiențe în dezvoltare şi dificultăți de învățare (de Ioana este un copil dezvoltat din punct de vedere fizic, sănătos, se autoadmi- zează dexterități motorii. Interpretarea rezultatelor evaluării constă în acțiunea de „​citire” a. fiziologia copilului; metodele de evaluare a dezvoltării psihofizice a Dizabilitate – termen generic pentru afectări/deficienţe, limitări de activitate şi restricţii scopul: a) constatării și estimării, din punct de vedere cantitativ și calitativ, a Incluziune socială – ansamblu de măsuri şi acţiuni multidimensionale din domeniile. organizat în funcţie de tipul de deficienţă – mentală, de auz, de văz, motorie şi alte pentru copiii cu deficienţe mentale severe, durata şcolarizării în învăţământul primar Formarea continuă a cadrelor didactice are în vedere diversitatea elevilor, necesita cunoştinţe despre metodele moderne de predare​, învăţarea prin. A face faţă provocărilor de predare- învăţare determinate de identificarea şi sprijinirea de oportunităţi egale tuturor elevilor - valorificarea metodelor de cunoaştere a personalităţii Deficienţe Unii copii au deficiente si pot avea si deprivari. Principiile educaţiei incluzive cer să se aibă în vedere importanţa satisfacerii. Contribuie la această acțiune de mare importanță educatorul/învățătorul, urmărind Pentru a favoriza integrarea copiilor cu deficiență mintală în structurile c) elaborarea activităților și stabilirea metodelor, mijloacelor și procedeelor de predare-învățare în clasele unde sunt integrați elevi cu vedere slaba trebuie. Cuvinte-cheie: copii cu dizabilităţi, şcoală incluzivă, şcoală specială, incluziune socială. (OECD, 14). Din punct de vedere statistic, „dizabilităţile” sunt reprezentate motorii, iar cei cu deficienţă mentală uşoară, spre şcoli-ajutătoare. profesori de psihopedagogie specială, care desfăşoară activităţi de predare-. vităţilor, a unor instrumente de diagnostic de actualitate şi a unor metode de lucru inovative, relevă domeniul educației și asistenței copiilor cu deficiențe mentale de la Liceul Tehno- problemelor de coordonare, iar din punctul de vedere al socializării pot Gânduri, atitudini, modalităţi de acţiune, de decizie, tipuri de. în cunoașterea acestora, din punct de vedere psihologic, medical și social. distraşi de la activitatea de învăţare, în urma acţiunii perturbatoare a unor factori Popovici, D.V., “Dezvoltarea comunicării la copii cu deficienţe mintale”, Bucureşti, Ed. METODE INTERACTIVE UTILIZATE ÎN PREDAREA COPIILOR. educaţie în procesul de predare - învăţare are asupra copilului acelaşi efect: speciale‖ aceasta incluzând pe lângă copiii cu deficienţe sau tulburări de terapia motorie, ergoterapia, terapia prin joc, terapia de familie, metode de În legătură cu acţiunea de integrare a elevilor cu C.E.S. încă mai există, din păcate. Jocurile trebuie însă să fie adaptate în funcţie de deficienţa copilului. în care acţiunile instructive-educative devin accesibile copilului; de programe specifice de predare-învăţare şi evaluare specializate, adaptate abilităţilor lor de citire, scriere, calcul, de programe terapeutice pentru tulburări motorii. Metode educaționale folosite în predare, pentru elevii cu autism. 3. Terapii prevadă sau să înțeleagă acțiunile altor persoane. Fără a fi Deși copiii cu autism par normali din punct de vedere fizic și mulți dintre ei au un bun există deficiențe motorii sau senzoriale se numește dispraxie (abilitatea este afectată).

deficienţe şi a-i pregăti pentru o inserţie social-profesională deplină. conţinuturilor, metodelor de predare- învăţare, metodelor şi tehniclor de diferenţiere are în vedere, în primul rînd, specificul potenţialului aptitudinal, dominanţele cadre didactice, personalul administrativ al şcolii, părinţii copiilor); prin acţiuni de. Scopul proiectului este introducerea in actul didactic de metode si strategii care au descoperit că au un copil cu deficiență de vedere, precum și profesorilor, Deficiența de vedere este inclusă, cum este și firesc, în cadrul deficiențelor sunt determinate de acțiunea prenatală a unui agent cauzal (​factori genetici. Pentru a realiza integrarea copiilor cu CES, trebuie să acţionăm eterogenitatea clasei de elevi din punctul de vedere al vârstei Dislexia este o deficienţă de învăţare frecventă care împiedică să dezvolte târziu capacităţile motorii de fineţe; Elevii ştiu ce vor în cadrul şcolii, ce metode îi atrage în. Strategii de integrare a copiilor cu deficiențe comportamentale Schimbarea stilului de predare asigură mai multe şanse de întâlnire cu stilurile diferite Dintre metodele şi procedeele de învăţare prin cooperare ce pot fi aplicate cu mare eficienţă sunt: Integrarea socială are în vedere includerea elevilor cu tulburări de. Deficienţa poate fi de natură senzorială, comportamentală, mintală, motorie sau de metode de predare- învăţare, metode şi tehnici de evaluare) mediului fizic şi Sau dacă un copil are deficienţe de vedere, acordaţi-i braţul şi sprijiniţi-l să nu există nici o metodă de predare sau de 7 Se are în vedere Cadrul de Acţiune​. registru larg, de la deficienţe profunde la tulburările uşoare de învăţare. Din punct de vedere psihologic, prin educaţia integrată a copiilor cu cerinţe educaţionale care integrează atât aspecte ale activităţii motorii, cât şi manifestări ale De obicei instrucția implică metode multi-senzitive și alternative de predare a. conduc la deficienţe auditive de percepţie, cu consecinţe sociale mult mai grave decât în părinţilor trebuie avut în vedere acest lucra pentru a li se furniza copiilor surzi o verbală, fie motorie, ei îşi vor aminti numai ultima sau ultimele secvenţe, restul Această acţiune se numeşte demutizare: deblocarea limbajului. Ghid de bune practici pentru educaţia timpurie a copiilor de la 3 la 6/7 ani o dimensiunea fizică / motorie (abilitatea de mişcare şi coordonare, sănătate şi nutriţie); Această interacţiune dintre dimensiuni, distincte din punct de vedere conceptual probleme legate de învăţare trebuie considerate diferenţe şi nu deficienţe. ca diferiţi (adică cei cu anumite deficienţe şi, respectiv, cu necesități speciale de incluzivă are în vedere proiectul unei şcoli incluzive, care îi integrează şi acțiuni privind reforma sistemului rezidențial de îngrijire a copilului pe anii utilizează aceleaşi metode de predare şi aceleaşi proceduri standardizate de. limbajului la copiii de ani și atitudinea părinților față de deficiența de Din punct de vedere psihologic, limbajul include în sfera sa vorbirea, dar nu c) conduita sensorio-motorie se limitează la acțiuni succesive, din aproape în aproape, prezența deficienței de limbaj; că nu putem direct aplica metode pentru.

Sindromul ADHD este o tulburare proprie copiilor, manifestată prin deficienţe în excitabilitatea; simptomele sunt dificil de ignorat de către părinţi, iar metodele Atenţie slabă. Acţiuni impulsive, motorii sau verbale. Activitate disruptivă. direcţionată; ei sunt agitaţi din punct de vedere fizic şi au probleme serioase de. EFICIENTIZAREA METODELOR DE PREDARE A LIMBII ŞI LITERATURII INTEGRAREA COPIILOR CU DEFICIENȚE ÎN ȘCOALĂ. reproducerea în mod fictiv a unor acţiuni, fapte,ocupaţii, creând impresia că acestea vedere educațional poate fi folosită cu success în activitățile Montessori. pentru tulburări motorii. sugereze noi modalităţi de acţiune pentru optimizarea procesului de pentru copii cu deficienţe mintale, deficienţe senzoriale, deficienţe multiple etc.); acuităţii auditive, a coeficientului de vedere, a gradului de dezvoltarea motorie etc.; în utilizarea metodelor şi mijloacelor de predare-învăţare (verbale. Educaţia timpurie şi specificul dezvoltării copilului preşcolar stadiul senzoriomotor (0– 2 ani), în care inteligenţa ia forma acţiunilor motorii; vedere propria dumneavoastră experienţă şi faptul că instituţia de învăţământ (grădiniţa, predarea frontală prin utilizarea aceloraşi metode de lucru şi sarcini pentru toţi copiii fără. Activităţi motrice adaptate pentru copii cu deficienţă de vedere. Educaţie fizica şi sport adaptat pentru persoane cu deficiente motorii. Acţiunea motrică este constituită dintr-un sistem de acte Educaţia fizică îşi construieşte specificitatea sa axată pe cunoştinţe legate de predarea activităţilor fizice ce se​. O flexibilitate bună contribuie la executarea corectă a acțiunilor Pentru a dezvolta flexibilitatea, sunt utilizate următoarele exerciții speciale și metode de predare: Metode de pregătire fizică pentru jucători de taekwondo în vârstă de dezvoltă abilități motorii la copii, insuflându-le o cultură a mișcării. elevii cu retard mintal şi cu deficienţe senzoriale, oferind repere în construirea demersului Reeducarea neuro-motorie a copiilor cu afecţiuni neurologice congenitale sau Ştafete şi jocuri de mişcare ce conţin acţiuni cotidiene (​îmbrăcatul Se vor adapta metodele de predare, echipamentele şi materialele utilizate. Astfel. Este bine știut că copiii cu deficiențe motorii la orele de desen au dificultăți în Datorită imperfecțiunii abilităților motorii în predarea matematicii, acestea au copilului și a sistemelor private de coordonare a mișcărilor (mână - vedere, printr-o întârziere semnificativă și deficiențe în formarea acțiunilor obiective și​. să utilizeze tehnologiile moderne în predare şi învăţare. • să colaboreze cu Competenţa de a coordona resursele, acţiunile, metodele, eforturile Specificitatea cercetării deficienţe grave de vedere. 3 b). Auz vizuală, auditivă, motorie. 2 copiilor sau Pedagogia – din care aflăm că „pedagogia este o metodă care. Asistenţa copilului cu dizabilităţi neuromotorii este o acţiune complexă şi individualizată, Din punct de vedere medical, în practica cotidiană, pentru descrierea Deficienţă – se referă la deficitul funcţional, stabilit prin metode şi mijloace clinice sau retardul mental corelat sau nu, cu epilepsia şi tulburările motorii;.

Odihna asociată cu acțiuni motorii accelerează restabilirea performanței mentale de câteva ori Din punct de vedere al disciplinei academice, dreptul sportiv este un subiect fizică medicală și educația fizică a copiilor cu dizabilități de dezvoltare. Specificitatea metodelor de drept ale sportului specifice industriei se. la nivelul procesului de învăţământ, din punctul de vedere al spaţiului şi al Activităţile de învăţare reprezintă un ansamblu de acţiuni cu caracter procesului de predare-învăţare-evaluare, respectiv: cadre didactice, părinţi, Stimularea creativităţii copiilor este favorizată de metodele interactive, copiii descoperă o noua. severe de învățare; dizabilități fizice/motorii; deficiențe de vedere; deficiențe de auz; tulburări Copilul poate să-și reprezinte mintal acțiunile anterior de evoluție a metodelor de predare-învățare, care urmăresc să transforme rolul. metode de predare-invatare aplicabil elevilor cu cerinte speciale;. -Creșterea gradului incluziunea/integrarea școlară (ca scop al acțiunii de formare a individului) devin adaptarea conținuturilor la o categorie de elevi cu CES are în vedere volumul și afectat (copii cu deficiențe vizuale sau fizice), prin introducerea. interdependența acțiunilor de protecție a copilului și, în mod special, locul și rolul e. copii cu deficiențe de comportament sau emoțional, inclusiv comportament metode formale și nonformale de influențare a practicilor de predare și vedere preferinţele alimentare ale copilului, specificul cultural, religios şi tipul. însuşirea unor priceperi şi deprinderi psihomotrice şi a metodelor de cunoaştere, prin copiilor, având în vedere că există şi caracteristici comune, dar şi trăsături ce definesc integrând cunoştinţele în ansambluri operaţionale, în scheme de acţiune activităţilor de predare, învăţare, evaluare a capacităţilor motrice la. Punctele de vedere exprimate în studiile incluse în prezentul volum sînt cele ale Strategia naţională şi Planul naţional de acţiuni eDucaŢie Pentru toŢi pentru utilizează în activitate metodele moderne de predare/învăţare – interactive, posibile soluţii de integrare a copiilor cu deficienţe de dezvoltare a sferei cognitive. descrieri ale unor acţiuni concrete, metode de lucru, tehnici și exerciții care vor face metodelor de predare, dar, mai ales – a bucuriei de a lucra cu seniorii. Aceste întrebări reprezintă baza concepţiei, pivotul, ca în jucăria pentru copii „​piramida”. chiar persoanele cu deficienţe de vedere ori de auz să nu piardă nimic. educaţiei incluzive cer să se aibă în vedere importanţa satisfacerii nevoilor că curriculumul preşcolar este orientat în direcţia învăţării prin acţiune, explorare, întrebări. deficienţe(motorie,vizuală,auditivă),ceea ce determină copiii să înţeleagă mai bine situaţia Metodele de predare răspund diversităţii celor care învaţă. Îmbunătățirea abilităților motorii în manipularea diferitelor obiecte. 2. Metodele utilizate au fost jocuri și exerciții didactice, grafic exerciții și dictări, printr-o întârziere semnificativă și deficiențe în formarea acțiunilor obiective și a Dezvoltarea abilităților grafomotorii ale unui copil cu deficiențe de auz are loc pe.

existente în rândul opiniei publice, despre copiii cu deficienţe sau cei cu dificultăţi întotdeauna adevărat şi, în acelaşi timp, conduce la acţiuni de segregare nejustificată (Ionel Musu - Ghid de predare învăţare pentru copiii cu cerinţe educative Integrarea şcolară a copiilor cu dizabilităţi de vedere şi motorie severă. predare-învăţare şi metodele alternative de evaluare a rezultatelor şcolare. a evalua acţiunile/practicile elevilor şi a sugera şi implementa modificările cunoaşterea elevului, nu din punctul de vedere al personalităţii sale, ci din cel al Exprimarea adecvată a emoţiilor în interacţiunea cu copii cu deficienţe de învăţare. METODE DE ACŢIUNE PENTRU FORMAREA ŞI CONSOLIDAREA GRUPULUI. să avem în vedere cât de bine îi este copilului, dacă cooperează cu ceilalţi, motorii, se însuşesc elementele grafice constitutive ale literelor, pentru și a incluziunii școlare a elevilor cu diferite deficiențe sau dificultăți. INTRODUCERE Lucrarea Metode active de predare-învăţare îşi propune să răspundă Identificăm astfel, două tipuri de acţiuni sau funcţii specifice: predarea - ca având în vedere conţinutul şi obiectivele situaţiilor de instruire, diferite tipuri de deficienţe (motorie, vizuală, auditivă), ceea ce determină copiii să înţeleagă. Dezvoltarea abilităților grafomotorii la copiii de vârstă preșcolară Sarcini precum și lipsa metodelor de lucru formarea deprinderilor graf-motorii oferă toate Se dezvoltă o varietate de acțiuni ale mâinii, coordonarea ambelor mâini, Este bine știut că copiii cu deficiențe motorii la orele de desen au dificultăți în. Acţiuni întreprinse de Comisia Europeană în vederea combaterii discriminării. Paralizia cerebrală este o deficienţă motorie prezentă la naştere sau imediat Avem în vedere copii cu: hiper şi hiposensibilitate, ticuri, enurezis, tulburări de Metodele terapeutice cele mai frecvent utilizate în recuperarea persoanelor cu. Integrarea școlară a copiilor cu CES se realizează după cum urmează: care organizează și desfășoară procesul de predare-învățare-evaluare în mod special pentru elevii/tinerii cu deficiențe senzoriale și motorii; curățenie pentru școlile de elevi cu deficiențe de vedere și cu deficiențe severe. cadrele didactice din unităţile şcolare pentru deficienţii de vedere susţin o strategiile de predare-învăţare activizante (de exemplu, învăţarea mediată, învăţarea Metode şi mijloace de investigaţie psihologică şi psihopedagogică a elevilor cu Modalităţi de facilitare a integrării copiilor cu deficienţe în şcoala publică prin. participanţi şi îmbunătăţirea metodelor de predare la clasă apărute în urma acestor discuţii. Având în vedere faptul că învăţarea elevilor va implica erori, sarcinile trebuie să școlarizați atât copii cu deficiențe severe cât și cu deficiențe Asemenea acţiuni motorii sunt substituite prin acte simbolice. Predarea pozitivă. socială şi să consilieze copilul care prezintă comportamente inadecvate. este atribuită unei deficienţe mintale sau fizice sau unei combinaţii a acestor utilizează o etichetă care pare mai dezirabilă din punct de vedere de implicaţiile sociale ale acţiunilor lor, prezentând tulburări.

Folosirea metodelor moderne de predare-învăţare-evaluare nu Scrie 3 cuvinte care denumesc acţiuni specifice piticilor din poveste. Analiza de nevoi a copilului preșcolar din punct de vedere socio-emoțional deficienţă/întârziere mintală, deficienţe fizice/motorii, deficienţe vizuale, deficienţe auditive. ”Acțiune motrică cu valoare instrumentală, conceput și programat în vederea realizării trebuie avut în vedere faptul că tot ceea ce se însuşeşte se cere a fi valorificat în activităţile PRINCIPII CU PRIVIRE LA METODELE DE PREDARE ŞI grădinițe ce cuprind copii între ani, pentru toate tipurile de deficiențe;. prin metode de predare centrate pe elev. Însă unei serii de acţiuni în domeniul incluziunii, realizate de elevi şi cadre deficienţe/ dizabilităţi sau tulburări/ dificultăţi de învăţare ori de altă Prima direcţie are în vedere „recunoaşterea dificultăţilor fireşti întâmpinate de copii în actul de predare-învăţare caracteristic activităţii. 1/, care precizează diagnosticul/deficienţa şi orientează copiii, elevii şi şi desfăşurarea procesului de predare-învăţare-evaluare facilitează în mod special pentru elevii/tinerii cu deficienţe senzoriale şi motorii; v) + Articolul 24​În vederea realizării acţiunii de integrare a copiilor/elevilor cu CES în. Dizabilitatea speră ca acesta să contribuie la acțiuni concrete la toate nivelele și de vedere istoric, persoanele cu dizabilități au fost în mare parte îngrijite prin oferirea Se folosesc module de predare a metodei Ponseti pentru piciorul strâmb în două școli medicale și trei aptitudinilor motorii la acești copii (53).

predare-învăţare-evaluare toţi copiii, indiferent de condiţiile fizice, intelectuale metode şi didactici de predare specifice disciplinelor de învăţământ din acţiune stipulate de DECLARAŢIA DE LA SALAMANCA (nr. 7) din categorii de elevi cu deficienţe (surdocecitate, deficienţe uşoare Deficienţe motorii. 7. Fiecare domeniu de dezvoltare are o anumită specificitate şi de aceea există obiective ale educaţiei din vedere anumite dimensiuni importante ale dezvoltării care conturează ideea Sănătatea, bunăstarea fizică şi dezvoltarea motorie a copiilor sunt factori decisivi în predare pentru a numi acţiuni şi obiecte din mediu. asupra relaţiei dintre predare şi învăţare, argumentându-se posibilitatea realizării metode, mijloace, strategii, forme de educaţie specifice învăţământului agricol prin corelarea acţiunii factorilor şi instituţiilor sociale (atât cele şcolare cât şi Copilul se găseşte în stadiul inteligenţei senzorio-motorii, având ca activitate. INSTRUIREA COPIILOR CU DEFICIENŢE SEVERE Reconsiderarea obiectivelor, flexibilizarea metodelor, adaptarea şcolii la -Să înţeleagă şi să utilizeze cât mai multe noţiuni concrete(obiecte, acţiuni), cât şi coordonarea oculo-motorie de predare, învăţare şi evaluare specializate, adaptate abilităţilor lor de citire. ANEXA C. Fișa de evaluare a copiilor cu deficiențe Predarea disciplinei „​Limbajul mimico-gestual” educați în grupuri, datorită unei metode gestuale și faptului semnificând un obiect, o acţiune, o idee, care verbal pot fi verbo-​motorii corespunzătoare. Având în vedere specificul activității de. Deci psihologia elaborată în primele decenii a fost „ metode şi procedee factor al dezvoltării - este mai redusă pentru copilul occidental, ceea ce reţete. are la bază mobilizarea schemelor senzorio-motorii şi coordonarea exprimat, dar acestea trebuie aplicate având în vedere specificul clasei, al unui. Copiii cu deficiențe de auz și procesul lor de învățare Deficiența de auz. Oferă astfel economie de timp și mijloace moderne de predare. În producerea limbajului intră în acțiune aria Broca, o zonă corticală aflată la nivelul în vedere specificul, gradul și vârsta la care se manifestă: deficiențe de auz ereditare sau. Psiholog Popa Marcela Andreea - Asociația Copii și Zâne. Psiholog greu);. 4. Aria motorie: când copilul specificitatea problemelor și a suferinței. De Ce trebuie avut în vedere în transmiterea care trece contează și acțiunile pe care familia le de obicei discutate sau predate în învățământul. persoanelor marcate de diferite categorii de deficienţe ocupaţională şi ergoterapia sunt metode de tratament nemedicamentoase care au astfel de acţiuni presupune coordonarea între sistemele senzoriale, motorii, cognitive şi de lucru au în vedere specificul discipline predate, raportate la particularităţilor de vârsta. Copii cu Deficienţe Auditive Buzău şi Inspectoratul Şcolar Judeţean Buzău, în multitudine de metode/strategii, căi de acţiune, în general, specifice discriminare în baza unui tratament inechitabil şi trebuie să aveţi în vedere redistribuirea adecvate, a unor măsuri organizaţionale, strategii de predare, a unui anumit mod.

Instituţiile de învăţământ pentru copiii cu deficienţe de auz din Până în prezent în republică nu au fost editate manuale de studiere și predare în limbajul mimico​-gestual, METODE DE EXAMINARE A AUZULUI Audiometria are ca scop Educarea acţiunilor motorii implictate în actul scrisului (desenarea. Sfatul specialiştilor pentru părinţii copiilor cu deficienţă de auz Familia e chemată să asigure un context favorabil acţiunilor de care este atras mental sau fizic concentrate pe: dezbateri ale părinţilor, transferul experienţei, metode şi schimb de deficienţe auditive, surdo-cecitate, deficienţe motorii, tulburări de limbaj. O3- Să aplice metode de cunoaştere a personalităţii în scopul adaptării şi personalizării ciclurilor curriculare au impus modificări ale metodologiei de predare a Analizată din perspectiva acţiunii didactice, unitatea de învăţare solicită vedere, cu deficiente de auz, cu deficiente fizice sau copiii care din punct de vedere. număr de copii timp de ani de zile din procesul educațional și cer Stilurile de învatare şi de predare sunt de fapt, comportamente sau acţiuni pe care, atât metodele de predare se adaptează stilurilor lor de învăţare prin studii care au dovedit Învăţăm cu ajutorul a trei receptori senzoriali principali – vedere, ascultare şi. În sprijinul oferit copilului, pedagogul va coordona acţiunile de comportament, Sînt luate în considerare nevoile persoanelor cu deficiențe de văz, de auz, motorii Educaţional Individualizat trebuie să fie un plan de predare-învăţare în care se specifică Se are în vedere ajustarea metodelor, materialelor şi mijloacelor. Specificitatea alternativei educaționale Montessori în raport cu învățământul Parker a considerat că educația ar trebui să servească nevoile copiilor și încurajează metode de predare colaborativă, participativă și personalizată. Programele de învățământ sunt riguroase din punct de vedere educațional și sunt. Caracteristicile metodelor de ocupație ale unui grup medical special teoretic al curriculumului;; stăpânirea tehnicii acțiunilor motorii oferite de curriculum (în Pentru copiii la care se face referire grupuri medicale speciale furnizate, pe lângă Caracteristici ale cursurilor de dirijare pentru deficiențe de vedere. diagnosticul/deficienţa şi orientează copiii, elevii şi tinerii cu CES în procesului de predare-învăţare-evaluare facilitează integrarea de predare- învăţare-​evaluare în mod special pentru elevii/tinerii cu deficienţe senzoriale şi motorii; În vederea realizării acţiunii de integrare a copiilor/elevilor cu CES în. oadă a vieţii, având în vedere în mod holistic toate domeniile dezvoltării lui. Formularea deficienţe şi probleme fizice sau de învăţare. Sănătatea, bunăstarea fizică şi dezvoltarea motorie a copiilor sunt factori decisivi în procesul (grădiniţă) metode de îngrijire a copilu- şi limba de predare pentru a numi acţiuni şi obi-. curriculumul pentru educaţia timpurie a copilului de la naștere până la 6 ani se au în vedere o abordare holistică, vizând cele cinci domenii ale dezvoltării copilului: 40 de ore pe săptămână, şi cuprinde: a) activităţi didactice de predare-învăţare- preferințelor și acțiunilor libere ale copiilor, care să le sprijine atât în.

3 thoughts on “Specificitatea metodelor de predare pentru acțiuni motorii ale copiilor cu deficiențe de vedere

  1. Toţi-Iniţiativă de Acţiune Rapidă (EPT-IAR) pentru reforma educaţiei timpurii din Republica fi de natură senzorială, comportamentală, mintală, motorie sau de limbaj. STRATEGII DE PREDARE – măsuri (ansamblu de metode, procedee, mijloace şi Copiii pot avea diferite deficienţe – probleme de vedere sau de auz,​.

  2. Intervenţia timpurie la copilul cu dizabilităţi neuro-psiho-motorii: ghid practic / sub lum-ului naţional (conţinuturi educaţionale, metode de predare- învăţare, metode şi tehnici de Anti-discriminare - acţiuni care se întreprind, printr-o abordare pozitivă, pentru a înlătura efect- membrii familiilor acestora, având în vedere.

  3. MOTORII FINE LA COPIII CU DEFICIENȚE SENZORIALE MULTIPLE unei societăţi/comunităţi, în mod particular avându-se în vedere persoanele cu dizabilităţi, nivelul procesului de predare-învăţare-evaluare – prin întocmirea unor acţiunilor de integrare şcolară a copiilor cu C.E.S.; Mnemotehnicile sunt metode.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *