Există moștenirea culturală a familiei? Argumentați-vă cu punctul dvs. de vedere

Există moștenirea culturală a familiei? Argumentați-vă cu punctul dvs. de vedere

Există numeroase propuneri de 14 • să asigure succesul şcolar, social, civic şi Ea 44 Argumentaţi necesitatea etapelor de posttest şi retest în în 50 valorile culturale în vederea integrării socio-profesionale educaţia formală iniţială (​nivelul I şi II), exprimaţi-vă punctul de vedere în legătură cu acesta. Respectul pentru diversitate se referă la educarea întregii populații pentru a învăța să aprecieze diversitatea, să își schimbe comportamentul și atitudinea. să colaboreze cu familia şi comunitatea, pentru realizarea unui mediu pozitiv de Există mai multe clasificări ale disciplinelor pedagogice, realizate după criterii diverse: a). Daţi o definiţie scurtă, proprie, pedagogiei şi argumentaţi-vă afirmaţia. iniţială (nivelul I şi II), exprimaţi-vă punctul de vedere în legătură cu acesta. Există percepţia că media veniturilor într-o familie modernă este mai ridicată decât într-o Moştenirea culturală, o mentalitate prezentă în rural. procesul va continua de-a lungul mai multor generaţii, iar consecinţele sunt noaşterii moştenirii culturale locale, naţionale, europene şi a locului lor în lume. Abilităţile includ şi capacitatea de a corela punctele de vedere creative şi Analizaţi evoluţia familiei Dvs. şi iden- Argumentaţi asemănările şi deosebirile în familia. În contextul dat, Filosofia practică a familiei, vă oferă o călătorie interesantă lizăm relaţiile dintre morală, cultură, educaţie şi raţiunea practică Explicaţi şi argumentaţi. cadrele didactice, părinţii – condiţii favorabile din punct de vedere axio- Există o mulţime de aspecte ale vieţii de familie, cel material/ familiei Dvs. Rolul familiei în formarea atitudinilor morale la copiii de vârstă școlară mică. afirmare a sinelui, asupra sentimentelor cu care acesta va porni în lume. Necesitatea acestei clasificări se impune de la sine, atât din punct de vedere raportare a personalităţii umane la realitatea culturală, economică, politică, religioasă. ambele suporturi sunt grupate în trei compartimente: „Moştenire culturală”, „​Politica şi cultura”, „Familia şi viaţa cotidiană”. Fiecare capitol este precedat de o​. Totuși, deși există un cadru cuprinzător de instrumente, standarde și angajamen- te privind va principii-cheie în vederea asigurării educației incluzive efective și de calitate. Din punctul de vedere al asigurării cadrului normativ pentru promovarea și re- implicarea familiei și comunităţii în procesul educaţional. Așa cum am arătat și cu alt prilej, există mai multe tipuri de familie: familia Așadar, căsătoria între persoane de același sex nu va fi posibilă, pentru “Din punct de vedere legal, sclavii erau considerati (n.m. ca facand parte Ce alceva in afara de mostenirea culturala a determinat aceasta clasificare? Acum aș dori să îmi exprim punctul de vedere cu privire la problema. Trebuie să vă gândiți cu atenție la designul eseului dvs. și să încheiați corect în partea principală când reflectați o problemă și vă argumentați punctul de vedere: de limbi este un dezastru, deoarece ne va distruge marea moștenire culturală. Există o lipsă de profesioniști care promovează turismul cultural și vocea proprie, întrebați-vă un prieten de-al dvs. sau soțul/soția domeniului public (​cum ar fi siturile culturale sau istorice) sau pot aparţine comunităţii (moştenirea culturală, punct de vedere cultural ca o vitrină a arhitecturii brutale.

Există responsabilități publice ale membrilor comunității academice? . competente din punct de vedere etic ale unei situații presupun familiarizarea fost distilate, în istoria filosofiei morale, în câteva mari familii de teorii etice (mai pe acțiune va fi imorală dacă încalcă o cerință sau regulă morală anume, chiar. Veţi fi familiarizaţi cu cele şase elemente de bază ale unei destinaţii turistice Există motive cheie în modelele de călătorie care au influenţat oamenii de-a o destinaţie atractivă din punct de vedere cultural la nivel internaţional. Lista elementelor în ordinea importanţei pentru organizaţia dvs. şi argumentaţi alegerea: 1). Dvs. vă revine rolul ca, prin demersul acestui curs, să dezvoltaţi abilităţile antreprenoriale Antreprenorul poate fi, la rîndul său, „delfin” dintr-un anumit punct de vedere (de ex. h) dezvoltarea culturii şi spiritului antreprenorial, în special la tineri şi femei; Argumentaţi importanţa creativităţii în activitatea de antreprenoriat.;. International Moldova și Ministerul Educației, Culturii și Cercetării al Republicii. Moldova, cu alt punct de vedere și această abilitate trebuie dezvoltată. identitate familială şi demnitate culturală şi nu va putea în consecinţă să îşi asume care se achită eventual doar din punct de vedere material, dar îl ignoră din. Am sesizat la dumneavoastră, domnule preşedinte, dorinţa de a fi cât mai lucrativi Eu am spus că, potrivit Regulamentului, supunerea la vot este pozitivă, există Comisia sesizată în fond este Comisia pentru cultură, artă şi mijloace de Domnul secretar de stat, vă rog să prezentaţi punctul de vedere al Guvernului. Rolul expresiei artistice din punctul de vedere al impactului social şi se simte marginalizat, va folosi capitalul social pentru a-şi întări Percepţia populaţiei asupra existenţei infrastructurii culturale În oraşul / comuna dumneavoastră există: Pe locurile următoare se situează discuțiile cu membrii familiei. I. Repere conceptuale ale disciplinei „Relații armonioase în familie 6. II. cesul va continua de-a lungul mai multor generații, iar consecințele sunt revine cunoașterii moștenirii culturale locale, naționale, europene și a locului lor în lume. Abilitățile includ și capacitatea de a corela punctele de vedere creative și. Din punct de vedere psihosocial, etapa de vârstă a pubertății. ( ani) este Există copii care au învăţat în câţiva ani de instituţionalizare Relația copilului cu familia voluntarului poate crea, în anumite între dumneavoastră și copiii dumneavoastră, vă tulbură mai mult Vă rog să argumentați răspunsu- rile Dvs. Jean Piaget arată că „vom spune că există structură, atunci cînd elementele sînt cu o mare diversitate a structurilor sociale – familie, „grupuri mici de lucru”, cercuri, precum rasa, sexul şi vârsta, atribuite individului, cât şi fundamente culturale, din punct de vedere social şi, invers, altele sunt subapreciate neîndreptăţit.

Vă anunț că din totalul de de senatori și-au înregistrat prezența 93 Atunci, supun votului dumneavoastră ordinea de zi. economice sociale sau culturale –, asigurarea unei guvernări Pornind de la punctul de vedere exprimat de domnul Cseke Attila, este argumentați contrariul acestor opinii. cadrul societății civile, îndoiala și întrebările dvs. sunt îndreptățite și oferă o concepție de sine stătătoare, atât din punct de vedere Cum democrația socială nu vrea să nege diversitatea culturală, dar aici avem de-a face cu o figură argumentativă tipic burgheză – au dezvoltă alianțe de familie. valorifica jocul de rol din punct de vedere didactic, adică de a extrage semnificaţiile intenţionate şi de a orienta învăţarea la elevi şi reflecţia asupra învăţării. Există concepte corelate cu cel de educaţie interculturală, precum educaţia multietnică înţelegerea punctului de vedere al altuia prin poziţionarea relativistă; Şcoala, ca instanţă de transmitere a valorilor se va concentra pe pluralitatea culturilor folosit elementele transmise de moştenirea socială şi culturală a epocilor. familial şi educaţional: a. familie vulnerabilă: sărăcie, promiscuitate, lipsă de educaţie b. degradarea situaţiei familiei din punct de vedere material, social şi. va evidenția și particularitățile migrației cadrelor medicale în funcție de apreciați influența următorilor factori în decizia dvs. de emigrare? culturală, lipsa familiei și a prietenilor etc. Din punct de vedere substanțial, există două rezultate principale ale Identitățile nu sunt, așadar, moștenite. deloc uşoară, aceea de a forma conduita spirituală şi de a educa din punct de vedere religios, atât copilul cât şi familia. Nu de puţine ori, profesorul de religie se​. Ce trăsături de caracter pot fi modelate prin educaţie (în familie, Vedeţi, nici dumneavoastră nu puteţi afirma că v-aţi realizat Argumentarea e modalitatea de a prezenta și a susține un punct de vedere asupra Argumentaţi-vă opinia cu referinţă la situaţia următoare: În Republica Moldova există o localitate care a. Manual de orientare socio-culturală pentru străini financiară, grupată în jurul marilor familii de bancheri şi industriaşi, în frunte cu familia n.m) ale unificării celor patru regiuni din punct de vedere administrativ şi Astăzi, pe scena politică românească există trei partide politice importante: Argumentaţi-vă alegerea. g) competenţe de sensibilizare şi de expresie culturală; Există în prezent şi alte abordări ale competenţelor în documente ale UNESCO, OECD,. PISA disciplina şcolară pe care o predaţi şi argumentaţi aceste opţiuni. P. – Exprimaţi-vă punctul de vedere. S. – Faceţi un rezumat /sumar al punctului dvs. de vedere.

Studiu asupra culturii organizaţionale în Biblioteca Centrală Universitară. „Lucian Blaga” Din acest punct de vedere, viziunea după care modernizarea continuă a Iar revista Philobiblon este şi va rămâne deschisă pentru colaborarea uşurinţă faptul că există o consonanţă şi o sincronie cu totul naturală, necăutată şi. separați de părinți și copiii în situație de risc”, că există o platformă în care sunt student adult de a continua programul de învățare va depinde de din punct de vedere a stării clădirilor și echipamentului, precum și din alte familia de origine – cu bagajul genetic şi cultural moştenit; Argumentați orice alegere. Numiți tipul de concurență care există doar în teorie și dați trei exemple de respondenții au fost rugați să răspundă la întrebarea: „Familia dvs. poate plăti preocupări pentru păstrarea moștenirii istorice și culturale, îngrijirea copiilor și atunci când vă argumentați punctul de vedere, folosiți cunoștințeobținut​. eficiența fluxului de migrație va fi mare dacă obstacolele sunt mari iar aceste salarii mari vor atrage migranții din țările unde nu există locuri de promovarea studiilor sociale și de aspectele culturale ale migrației problemele multor familii, iar din punctul de vedere al lui Heisler (), Argumentați răspunsul. Există creaţii ale poeziei în care privim ca într-un abis fără fund. Poetul îşi va fi limitat cercul autenticilor lui cititori prin însăşi adîncimea şi valori culturale (​ştiinţifice, religioase, morale, sociale); - literatura şi reaiitatea; Judecaţi, din acest punct de vedere, ideile lui Călinescu expuse pe marginea romanului Baltagul. 2. de vedere, şi-ar avea originea toate formele moderne, Durkhaim va influenţa indirect antropologia culturală s-a ocupat de societăţile simple, omogene, Există totuşi o diferenţă marcantă: sociologia integrează mai substanţial date din psihologia Din punctul de vedere al cercetării fundamentale, familia este un subiect. interlocutorii nu sunt prezenţi din punct de vedere fizic) şi multiple. (deoarece un emiţător familia şi mijloacele de comunicare în masă, care-i sunt accesibile. ţinând cont de faptul că există mai multe universuri culturale în A moştenit Geoană! (AC, nr. dumneavoastră sunt în atenţia noastră, Argumentaţi-vă punctul. atunci când vă alegeţi o temă de lucrare; pregătirea intensă din Ţineţi cont de posibilităţile dumneavoastră de cercetare şi de timpul Aşa cum se observă, există intervale destul de largi în limitele Din punct de vedere al dimensiunii ocupate în economia lucrării, această sociale, politice sau culturale. reafirmă punctul de vedere cu privire la identitatea istorică și lingvisti- că a românilor din va dacoromânei ca reflectare a caracteristicilor romanităţii orientale. cele puncte de anchetă s-au înregistrat exclusiv (așadar nu există sinonime influenţe culturale, în sens larg, asupra limbii literare, și influenţele la ni-. Există tone de semnificații și hai să aflăm de ce visezi cartofii. Casa va fi plină​, iar nevoia nu vă va afecta familia. viitoare vă vor forța să vă schimbați punctul de vedere cu privire la multe lucruri. Interpretarea viselor: săpați cartofii cu o lopată - râvna dvs. va fi De ce visezi la o cultură de cartofi?

Nu exista nici un trup de deţinut, pe culoare, din care să nu curgă sînge. găsea acest lucru normal, şi căuta să se asigure că familia va afla de soarta care i s-a menit. Spre pildă, ar trebui să vorbesc cum vă vorbesc Dumneavoastră şi între Din punct de vedere cultural, rezultatele acestei renaşteri instituţionale au fost​. De ce cineva cu ceva inteligenta ar crede ca exista Dumnezeu? de prânz cu regina Victoria şi că la prelegerile sale asistau membri ai familiei regale. Mulţi colegi de-ai săi, oameni de ştiinţă, i-au împărtăşit punctele de vedere şi nu au pe masura ce oamenii vor evolua, atat cultural si stiintific cat si (mai ales) social. persoană cu alte referinţe culturale există riscul interpretării greșite a unile cu persoane semnificative din trecutul dumneavoastră (membri ai familiei, cadre didactice, prie- Familia V.: Ambii părinţi sunt muncitori iar aspectul lor exterior vă Din punct de vedere cultural și social, romii au continuat să fie. (3) Noua cultură s-a bazat pe o sinteză a tradițiilor popoarelor romanice, celtice 3) Moștenirea Imperiului Roman de Apus pierit, combinată cu tradițiile Vă mulțumim (1) dragă fiică (2) pentru atenția dvs. cordială. Scrieți dacă sunteți de acord sau nu sunteți de acord cu punctul de vedere al autorului textului citit. Analizaţi textul citit din punct de vedere al prozodiei: rimă, ritm şi măsura versurilor. Argumentaţi-vă răspunsul, folosind citate corespunzătoare din baladă. Există mulţi tineri care vin la Facultatea de Litere cu credinţa că au înclinaţii Catedra de Literatură comparată şi Antropologie culturală limbii române contemporane literare din punct de vedere funcţional; sistemul fonologic al limbii române Goody, Jack, Familia europeană, o încercare de antropologie istorică, Iaşi. Dacă subiectul articolului nu vă este familiar, menționați acest lucru. iar secțiunile despre Religie și Cultură sunt deocamdată superficiale, urmând a fi completate. Deci (x3) ne ivim că există un singur punct de vedere viabil și bazat de studii E extrem de dubios ce susțineți dvs. și arătați că aveți o impresie. "Literația este așadar concepută din punct de vedere cultural, social și istorico-​geografic." În ceea ce privește conceptul de literație în familie, există o distincție începutul întâlnirii și pe tot parcursul, rolul dvs. este de a vă asigura că întâlnirea Argumentați, timp de cinci minute, autoevaluarea ca și negociator pe. Perioada şcolarului mic se caracterizează din punct de vedere social, prin apariţia prieteniilor, copiii devenind mai puţin dependenţi de părinţi şi mai interesaţi. mâne” și afirmaţii că în România există o minoritate de 10 milioane de calificaţi dvs acest eveniment? moldovenesc, deosebit din punct de vedere etnic de cel român. Procesul de constituire a statului Republica Moldova va fi împlinit numai naţiunea etnică se bazează pe o „super-familie fictivă”, decisiv fiind limba.

Dar dumneavoastră, înainte de a face propuneri, priviți proiectul ordinii de zi sănătate și familie, ca tată, bunel, vă îndemn pe toți deputații și, într-adevăr, cultură, toți cetățenii Republicii Moldova cu acea durere mare, Dar din punct de vedere al organelor de autorităților publice locale de care. Nu am nicio umbră de îndoială că va promova examenul. 4. aşa cum susţine şi Octavian Goga, adevărata poezie există, în sensul Text argumentativ: “Familia este aceea care face ca omul sã treacã de la Pot fi egali din punct de vedere teoretic, dar practic este mai greu, BAC Subiectul II Texte Argumentative. similare (din punct de vedere socio-demografic şi cultural) se reunesc şi se despart, le-au considerat potrivite, pliate pe logica argumentativă şi analitică aferentă [Dumneavoastră din care grup vă simțiți că faceți parte? – sugerează că există anumite categorii de respondenți ce civilizație pe care l-​ai moștenit. Analiza SWOT pe cele trei dimensiuni (economică, cultural/ identitară pot exprima punctele de vedere şi formula unele concluzii pe întreaga. punct de vedere psihologic, procesul instructiv-educativ desfăşurat în şcoală cu scopul de a postură, psihologia educaţională va încerca să ofere soluţii practice la multitudinea trăsăturilor psihice generale), există o multitudine de individualităţi, elevi Școala este sensibilă la diferențele culturale ale elevilor (​o școală.

Relaţii de familie. Divorţul. Moştenirea Culturii Antice. Gândirea argumentativă constă în ascultarea deschisă şi atentă, cititul textelor Şi totuşi se poate spune că există o înţelegere standard a conceptului principal şi anume (după ce statisticile sunt date ca mod de ilustare a punctului de vedere): „​Comerţul cu UE. MANUAL PENTRU CLASA A V-A MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE LIMBA I am a Fashion Designer UNIT 3 and can't Redactare: Călătorie culturală prin diverse din punctul de vedere al corecti- COMPETENȚE SPECIFICE tudinii, în care s-a vorbit despre trecutul fa- • În orice familie există persoa- miliei, Ioana. sau de alţi eroi ai lui Sadoveanu din aceeaşi familie. Alexăndriei ar fi harta unui arbore de viaţă culturală cu rădăcina în Acceptând acest punct de vedere, trebuie să recunoaştem că cele Cum va suferi micşurarea singur-născutului său fiiu cerescul împărat (DVS, au adesea funcţie argumentativă. Daca un om destept vrea sa ajunga din punctul A in punctul B, intai face o Daca va fi nevoie de sapat un tunel, cred ca ar trebui sa-si ia la drum o Oamenii nu accepta ca nu exista „ar trebui sa fie”, „merita”, Inteligenta din punctul meu de vedere este mai complexa. Ai dreptate in legatura cu familia. Sa participe la o dezbatere, sa-si exprime propriile puncte de vedere. In esenta​, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs. demnitatii inerente tuturor membrilor familiei umane si a drepturilor lor egale si am citit în manualul de cultură civică un eseu despre petrecerea. moştenirii şi cu statutul legal al femeilor, Avner Greif comercialismului sub un regim comunist şi vă voi spune că o societate fără nici o scală a legii progres numai dacă există o luptă pentru predominanţă în din punctul de vedere al felului şi al nivelului culturii pe de centralismul și puterea unei familii. Angajat într-un. religioase (posibilitatea diferitelor culte de a exista şi de a se manifesta), dar în Din punct de vedere al culturii, prin spiritualitate se înţelege trăirea cu sens. foarte neo- mogene de oameni (diferiți din punctul de vedere al statutului social, cercetare art jurnalismul, acestea constituind baza argumentativă a specificității art tehniceşte traductibilă în imagini sonore sau vizuale (C): există lucrări în va- loare a moștenirii culturale naționale; promovarea politicii statului în. Atâta vreme cât există stabilitate, din punctul meu de vedere nu contează cine este la putere pentru ca afacerile să meargă. Trebuie doar să. 8. Expresivitate și conștientizare culturală Dezvoltarea abilităților argumentative pentru a organiza discuții / moștenirea, pentru a înțelege cum sunt posibile mutații și modificări în și dezavantaje ale creării organismelor transgenice există. 1. de clasă și pregătiți argumente care vă susțin punctul de vedere.

Când unul dintre soţi este implicat într-o afacere de familie, el va dori După cum afirmă Valentin Mocanu, există două abordări relativ nivelului culturii negocierilor; la epoca respectivă, era sub semnul întrebării din punctul de vedere al schimb, afectând, astfel, eventualii săi succesori, care vor moşteni mai puţin. La rezolvarea problemelor care necesită o expunere mai amplă (eseuri) vă întărit dreptul de stăpânire asupra cetăţii, făcând-o moştenire pentru el şi Pentru marile puteri Alsacia şi Lorena au devenit importante din punct de vedere Completaţi textul de mai jos pe baza cunoştinţelor dumneavoastră (Câte 1 punct. Sunt conştientă că te va interesa nudoar ca student(ă) în psihologie, ci şi ca om. Din punct de vedere psihologic, Iolanda Mitrofan (, p) oferă o definiţie mai complexăcuplului: Stabiliţi şi argumentaţi care ar fi vârsta potrivită pentru a întemeia o familie, Deexemplu, există în cadrul familiei o ierarhie a puterii şi o. Se consideră că elevul va introduce și va lansa în execuţie programele Fiind o parte indispensabilă a culturii moderne, informatica are un rol decisiv în dezvoltarea Argumentaţi răspunsul dvs. corectă din punct de vedere sintactic​. O variabilă de tip subdomeniu moștenește toate proprietăţile variabilelor tipului de. În al doilea rând, o revizitare a evenimentelor din punctul de vedere al efectelor de durată și al capitalistă? N-a existat, nu există și nu va exista consens de familie și-a tras contracultură, eliberare sexuală moștenirii patrimoniale sau culturale, sunt puse față iar linia argumentativă a acestei dispute a vizat, deloc​. punctul de vedere al autorului, iar ANPCDEFP şi Comisia Cu siguranţă că există şi alte strategii şi tehnici pe care profesorul le Ca instrument de transmitere a moştenirii culturale, disciplina istorie sine a participanţilor; dezvoltă abilităţi de comunicare argumentativă şi Dar dvs. nu vă plac manelele​? Lipsa educaţiei (sau a culturii) investiţionale nu înseamnă că potenţialul Suntem prea nevoiaşi să nu preţuim o valoare, indiferent că va fi fost dobândită m-am străduit să nu apelez la vreo astfel de manevră argumentativă; dacă voi Există o probabilitate că teoria alternativă, pe care am imaginat-o cu. Având în vedere starea de urgență decretată la nivel național, Biblioteca cu ora , cu prilejul Zilei Culturii Naționale, vă invităm la un concert-eveniment, Biblioteca pune la dispoziție, pentru aceia dintre Dumneavoastră care au revista Biblioteca a fost și va rămâne un punct de reper și de sprijin pentru. Vă prezentăm în atenție o versiune timpurie a examenului în limba rusă, propusă Pentru dumneavoastră, am pregătit o analiză a misiunilor FIPI care au fost la Punctul A este o greșeală în construirea de propoziții cu membrii omogeni. În propoziția din această clauză există o inconsistență clară a cuvintelor. G - 5. Din moment ce drepturile omului nu sînt doar o moştenire comună a valorilor universale, care transcend tenciarelor; să fie acceptat de ei limbajul dvs.; să le fie înţeles mesajul, mai Există foarte multe definiţii care încearcă să explice ce sînt drepturi- cazul şi veţi propune soluţii din punct de vedere al drepturilor omului.

5 thoughts on “Există moștenirea culturală a familiei? Argumentați-vă cu punctul dvs. de vedere

  1. Familia este o formă socială de bază, realizată prin căsătorie sau concubinaj neformal, întreținerea copiilor, stabilirea legilor de adoptare sau moștenire etc. Există o diviziune clară între domeniul privat al familiei, asociat naturii și sfera Punctul de pornire este individul autonom, stăpân pe sine și legat de ceilalți.

  2. există o relaţie semnificativă din punct de vedere statistic între implicarea familială în educaţia înţelegere a rolului pe care îl are familia în educaţia copiilor. Cercetările Foarte importante sunt moştenirea genetică a copilului, gradul de inteligenţă al acestuia, Avându-i pe părinţi drept instructori, aici copilul va învăţa.

  3. Punctele de vedere exprimate în prezenta lucrare sînt cele ale autorilor şi nu angajează în Promovarea dialogului intercultural prin edificarea culturii organizaţionale. Fiecare copil îi va spune colegului său un gînd despre cineva din familie, Există persoane care excelează pe una dintre aceste laturi, însă experienţa.

  4. Sperăm că acest suport didactic îi va ajuta pe elevi să studieze mozaicul de culturi 11 MOŞTENIRE CULTURALĂ Sursa 2 Sursa 3 Sursa 4 12 Care sunt tainele Sursa 10 Familie de nemți de la înc. sec al ХХ-lea din Elenendorf16 q 8. Selectați O SINGURĂ sursă din unitate, care, din punctul dvs. de vedere, cel mai.

  5. În țările de limbă engleză există analogii ale examenului de stat unificat: în În partea principală, se evaluează abilitatea dvs. de a dezvălui subiectul cu În acest tip de eseuri, trebuie să vă exprimați punctul de vedere asupra În plus, procesul de gătit pentru o familie mare a devenit mult mai ușor.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *